top of page
miljøfyrtårn.png

Bærekraft

Bilteknikk skal driftes til beste for sine ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunnet gjennom å:

  • Være en positiv utviklingsaktør for lokalsamfunnet og vårt nærområde

  • Arbeide målrettet for å redusere avfall, energi og klimautslipp.

 

Dette ønsker vi å oppnå ved å hele tiden være i forkant med å tilby nye produkter som kan redusere utslipp for våre kunder og arbeide kontinuerlig for å bedre ansattes trivsel og sikkerhet.


Våren 2023 ble vi miljøfyrtårnsertifisert, noe som forplikter oss i å arbeide målrettet og systematisk for et bedre miljø både for våre omgivelser og våre ansatte

 

Har du innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres så er vi takknemlig for innspill fra dere som bruker oss.

MILJØFYRTÅRN SERTIFIKAT

bottom of page